RENOWACJA MISJI ŚWIETYCH

NIEDZIELA

 

godz. 700 Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 900 Msza św.

Nauka dla MŁODZIEŻY

godz. 1100 Msza św. z nauką dla rodziców i dzieci

godz. 1600Msza św. z nauką dla wszystkich

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

godz. 800 Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 915GIMNAZJUM – Msza św. z kazaniem

godz. 1100SZK. PODST. – Msza św. z kazaniem

 

godz. 1800 Msza św. z nauką dla wszystkich

DROGA ŚWIATŁA – procesja do Krzyża

Jubileuszowego na Zbyrek

 

WTOREKDZIEŃ SPOWIEDZIodgodz. 9001800

PRZERWY: odgodz. 10301100

odgodz. 12001500

od godz. 16301700

godz. 800 Msza św. z nauką dla wszystkich,

GIMNAZJUM – od godz. 900 (szkoła)

SZK. PODST – od godz.1000 (szkoła)

 

godz. 1800 Msza św. z nauką dla wszystkich

 

 

ŚRODAZAKOŃCZENIE

 

godz. 800 Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 915GIMNAZJUM – Msza św. z kazaniem

godz. 1100SZK. PODST. – Msza św. z kazaniem

godz. 1300 Spowiedź dla chorych i starszych

godz. 1330 Msza św. z udzieleniem Sak. Namaszczenia

i błogosławieństwem lurdzkim.

godz. 1430 Odwiedziny chorych w domach

godz. 1800 Msza św. z nauką dla wszystkich