O parafii

ierwszy drewniany kościół wzniesiono w 1478 r. wzniesiony był on w stylu gotyckim.

Obecny kościół parafialny zbudowany został w 1713 r. przez F. Wąsowskiego do jego budowy wykorzystano elementy z poprzedniej, gotyckiej świątyni.

Drewniany kościółek pokryty jest dachem dwuspadowym, jednokalenicowym, z barokową wieżyczką na sygnaturkę, baniastą z latarnią.

Wieża kościelna wzniesiona została w 1875 r.

Nad prezbiterium pozorne sklepienia kolebkowe, nad nawą stropy płaskie. Polichromia figuralna i ornamentalna z XIX w.

Wewnątrz kościółka znajduje się wyposażenie barokowe i rokokowe z końca XVII i z XVIII w. W ołtarzu głównym widnieje obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z końca XVII w.

Parafia należy do dekanatu limanowskiego i diecezji tarnowskiej.